Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24027
tomas
Správce

1. Vyhodnocoval jste napěťové zvlnění spínaných zdrojů +15 V a -15 V a jejich případný vliv na vlastnosti celého zařízení?
Každý operační zesilovač má nenulové PSRR a šum napájecího napětí se tak může projevit na jeho výstupu. Jak byste upravil návrh (ne rozšířením stávajícího LC filtru) pro snížení šumu napájecího napětí?

2. Pomocí jakých referenčních měřicích přístrojů jste změřil/ověřil parametry a jejich nejistoty uvedené v tabulce na str. 35-36?

3. V závěru uvádíte citlivost přístroje na teplotu, zaznamenal jste i jiné formy rušení, které mohou ovlivnit přesnost některých měření?