Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24025
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 6
Jméno a příjmení autora: Kateřina Málková
Název práce: Spalničky a očkování
Otázky:
1. Uveďte odborný název viru spalniček jeho taxonomické zařazení.
2. Jaké kroky proti šíření spalniček podniká Světová zdravotnická organizace na Madagaskaru, případně jaké jiné zdravotnické opatření se na tomto místě vyvíjejí?
3. Jaké jsou nejzávažnější komplikace infekce spalniček v dospělém věku?