Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24022
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 5
Jméno a příjmení autora: Alexandra Planetová
Název práce: Vývoj nanovláken pro regeneraci incizionální hernie
Otázky:
1. Jakým způsobem se podílí hormonální změny na vzniku hernie? Popište patofyziologický proces? Viz str. 9.
2. Jaké další nosiče, kromě PCL, se v praxi využívají? Viz str. 15.
3. Vysvětlete blíže působení Coulombových sil. Viz str. 15.