Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24017
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 4
Jméno a příjmení autora: Marek Brousil
Název práce: Využití vstřebatelných nanomateriálových patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu – experimentální studie
Otázky
1. Na str. 15 uvádíte, že experimenty byly prováděny na krysách, králích a prasatech? Opravdu byly experimenty prováděny na krysách?
2. Na str. 27 uvádíte: Vzorky nejprve procházely vzestupnou řadou ethanolu (stále vyšší koncentrace). Uveďte koncetrace jednotlivých lázní. Jaké montovací médium bylo použito a proč?
3. Na str. 28 – Vysvětlete blíže termín MAC387.