Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 01 matematika a statistika

#24015
Karel Hron
Host

Práce č. 9
Koeficienty, rozklady na součin a mocniny determinantů cirkulačních matic
Oliver Bukovianský
https://www.youtube.com/watch?v=Hef0D_ezAIo

Otázky poroty:
1) Při důkazu, v němž využíváte Kroneckerův součin, jste se někde inspiroval?
2) Dokázal byste z dosavadních úvah naformulovat obecné pravidlo, kdy bude cirkulační matice singulární (a proč)?
3) Setkal jste se i s dalšími vlastnostmi cirkulačních matic? S Jakými?
4) Máte ještě nějaké další vlastní výsledky (hypotézy) vztahující se k tématu?