Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24014
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 3
Jméno a příjmení autora: Adéla Molnárová
Název práce: Zdravý životní styl náctiletých žen
Otázky:
1. Jaké jsou další možnosti pro získání hodnot basálního metabolismu, kromě zmiňované Harris-Benedictovy metody?
2. Ve sportu a fitness se často využívá k hodnocení metoda kaliperace. Můžete ji prosím blíže specifikovat?
3. Velmi důležitou metodou pro hodnocení metabolismu u zdravého či nemocného jedince je metoda nepřímé kalorimetrie. Můžete ji prosím blíže specifikovat?