Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24012
tomas
Správce

1. Je možné nastavit libovolné časové pásmo?

2. Proč k realizaci hodin používáte dvě procesorové desky? Využíváte-li wi-fi pro synchronizaci času, nešly by hodiny postavit jen na ESP32?

3. Zařízení pracuje s vysokým stejnosměrným napětím. Jaká opatření jste učinil při návrhu? Jakým způsobem jste určil minimální velikost izolačních mezer mezi vysokým napětím a zbytkem zapojení?

4. Indikují hodiny nějakým způsobem poruchu synchronizace?