Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 06 zdravotnictví

#24009
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 2
Jméno a příjmení autora: Helena Petráňová
Název práce: Optimalizace disoluční zkoušky pro různé lékové formy tadalafilu, ibuprofenu a apremilastu měřené pomocí UV – VIS spektrometrie
Otázky:
1. Na str. 20 uvádíte, že látka ibuprofen se kromě jiného užívá k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je juvenilní idiopatická artritida a revmatoidní artritida. Uveďte jiné účinné látky, které se používají u těchto indikací.
2. Doporučila byste Ibalgin k tišení bolesti u osoby trpící chronickou vředovou chorobou? V případě ano/ne proč?
3. Přibližte více Behcetovu chorobou (syndrom).