Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

#24006
tomas
Správce

1. Uvádíte, že vycházíte z výrobku i softwaru Ing. Možného. Můžete prosím přesně identifikovat, co je vaším autorským vkladem, a co je pouze stavbou a oživením existujícího výrobku?

2. V práci je opakovaně zmíněn důraz na nízkou spotřebu IoT zařízení. Jakým způsobem je spotřeba řízena? Vysílá koncové zařízení neustále periodicky svůj stav, nebo je možné (a jakým způsobem) koncové zařízení na dálku aktivovat a požádat o přenos?

3. Z jakého důvodu jste stanovili hranici zpoždění 10 sekund pro odečet z plynoměrů, vodoměrů, atp.? Jak při blackoutu, budou-li v provozu vysílače, pomůže okamžitá informace o spotřebě vody?

4. Vyvinul jste zařízení, které používáte k referenčním měřením. Proč jste použil právě anténu určenou, u níž výrobce v datasheetu deklaruje nutnost jejího přizpůsobení pro každou aplikaci? Jaký typ antény by mohl být pro dané použití vhodnější?