Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23996
Filip Bureš
Host

Zindr Jan – Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v semínku hořčice bílé a její vliv na organismus.

Videoprezentace: https://www.youtube.com/watch?v=QXOBNa4Cex0

Otázky poroty:
1. Na straně 20 uvádíte, že esterifikace byla prováděna reakcí s methanolickým roztokem KOH s následnou neutralizací nadbytečného KOH pomocí HCl. Principiálně ale nelze provádět bazicky katalyzovanou esterifikaci karboxylové kyseliny alkoholem. Je Vámi využitý postup extrakce a derivatizace mastných kyselin esterifikací standardní? Čerpal jste tento postup z nějaké literatury?
2. Zkoušel jste alespoň orientačně stanovit rozpustnost vzorku/standardu vybrané mastné kyseliny v heptanu, rozpouštědle použitém pro extrakci?
3. Jaká byla opakovatelnost stanovení obsahu mastných kyselin ve vzorcích? Bylo možno změřit více výrobních šarží od téhož dodavatele? Posuďte to s ohledem na rozdíly pozorované mezi vzorky.
4. V případě produktů Vitana v různých řetězcích se jednalo o tentýž výrobek?
5. Na str. 13 píšete, že hořčičné semena se využívají k přípravě hořčičných olejů. K čemu jsou tyto dobré a jaké mají využití?
6. Jaký je důvod k existenci konstantního členu v lineárních kalibračních funkcích ukázaných na Obr. 2 a 3? Nebylo by vhodnější kalibrační křivky fixovat do bodu [0,0]?
7. Myslíte, že se bude složení lišit i v různých letech?