Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23988
Filip Bureš
Host

Sládek Šimon – Příprava matričního pracovního referenčního materiálu.

Videoprezentace: https://youtu.be/5v7Qrne8wEE

Otázky poroty:
1. Jak by se dal česky pojmenovat přístroj Tecator?
2. Jste si jist, že „promytím Mili-Q vodou“ byla z produktu odstraněna výhradně solanka?
3. Mohl byste popsat postup promývání naloženého tuňáka demineralizovanou vodou? Je nutné pečlivé odstranění KCl? Nebyl by homogenizovaný materiál bez odstranění KCl stabilnější („konzervovanější)?
4. Ve své práci opakovaně podtrhujete význam jednotek SI, přesto uvádíte například tlak 0,75 mbar. Vyjádřete tento tlak v jednotkách SI.
5. Uvádíte, že zkoumané materiály jsou citlivé na změnu teploty, přesto uvádíte, že byl k mletí použit komerční mixer. Věřil byste, že organické materiály lze mletím až vznítit?
6. Proč jste použil jako přidaný standard právě yttrium?
7. Proč je pro obrácenou lučavku, která byla použita pro rozpuštění lyofilizovaného vzorku, tak důležité, že rozpouští vzácné kovy (uvedeno jako důvod k výběru tohoto média, str. 29), když se nestanovoval žádný vzácný kov?