Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23982
Filip Bureš
Host

Mrzlíková Karolína – Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologické vlastnosti.

Videoprezentace: https://www.youtube.com/watch?v=JkXt0xWTzSY

Otázky poroty:
1. Jak byly voleny sekvence AK, které byly připojovány na C-konec B-řetězce?
2. Co Vás vedlo k derivatizaci opačným enantiomerem lysinu v případě peptidu VH-057?
3. Jaké byly vedlejší produkty O-alkylace fenolu 3 na meziprodukt 4 (Obr. 9)?
4. Jak byste srovnala jednotlivé provedené syntézy (manuální/automatická, pevná fáze, enzymatická) z pohledu experimentální náročnosti a časové náročnosti?
5. Jaký průběh se předpokládá u esovitých křivek při stanovení enzymové aktivity?
6. V čem spočívá výhoda „silně se vázat na IGF-1 receptor“?
7. Co znamenají „2x, 4x“ v tabulkách shrnujících syntézu oktapeptidů? Kolik oktapeptidu (hmotnost) bylo typicky izolováno?