Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23974
Filip Bureš
Host

Kahleová Aneta – Změny fluorescenčního spektra látek po komplexaci do cyklodextrinové kavity pro použití v molekulárních senzorech.

Videoprezentace: https://www.youtube.com/watch?v=-rhH9-of84o

Otázky poroty:
1. Jakým způsobem ovlivňuje pH prostředí strukturu a vlastnosti CD a použitého fluoroforu? Nejvyšší aktivity byly zaznamenány při pH = 9, nebude tento požadavek limitovat potenciální využití v bioaktivních molekulách?
2. Výběr látek z CZ-OPENSCREEN či laboratoře prof. Krále není jasný ani zdůvodněn. Jak byl tento prováděn?
3. Jako nadějná barviva se jevily tři zástupci na bázi kvarternizovaného benzthiazolu. Jaký je vztah struktura-vlastnosti vůči ostatním testovaným fluoroforům?
4. Jak by vypadalo potenciální konkrétní analytické využití stanovovaných látek v organismu?
5. Jak si představujete komerční aplikaci vašeho systému pro detekci toxinů?
6. Na Obr. 13 jsou pro několik látek ukázány dost netypické průběhy fluorescence v závislosti na koncentraci cyklodextrinu (VK14, VK24, VK40). Máte pro to nějaké vysvětlení?