Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23973
Filip Bureš
Host

Jurková Renata – Syntéza čistého enantiomeru chirálního glykolurilu.

Videoprezentace: https://youtu.be/xicRBTxJt3g

Otázky poroty:
1. Jak byla stanovována optická čistota připravených sloučenin a který z izomerů byl připraven?
2. Lze pomocí NMR rozlišit enantiomery a diastereoizomery?
3. Mohla byste blíže objasnit, k čemu došlo v reakci zapsané rovnicí na str. 28?
4. Jaké je průmyslové využití glykolurilu a látek od něj odvozených?
5. Uvádíte, že vámi „připravený glykoluril vykazoval slibné vlastnosti“. O jaké vlastnosti se jedná?
6. Uvádíte, že „Látka nebyla z ekonomického hlediska moc nákladná.“ Jakou analýzou/rozvahou jste k tvrzení došla?
7. Proč je uvedena příprava methyl-esteru kyseliny aminomethylbenzoové? S látkou nebylo nikde dále pracováno.