Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23963
Filip Bureš
Host

Blechová Dominika/Fazourová Tereza – Přímá elektrochemická detekce bílkovin a jejich komplexů na nabitých površích.

Videoprezentace: https://youtu.be/t6P_eCq6W8M

Otázky poroty:
1. Jaká je představa autorek o léčivech, která by mohla BSA v krvi transportovat?
2. Může BSA vedle monomeru a dimeru tvořit i vyšší oligomery?
3. Dokážete populárně vysvětlit, proč je důležité zjistit, jak se chovají monomery a dimery BSA na povrchu elektrody?
4. Jaký vztah má chování sérového albuminu na nabitých površích k chování v organismu? Dá se očekávat stejný poměr mono/dimeru v těle?
5. Jak jste ve standardu monomeru zabránily dimeraci?
6. O jakou reakci se jedná v případě „katalytického vylučování vodíku“?
7. Jak probíhá dimerizace BSA? To se redistribuují nějaké disulfidické můstky, které stabilizují strukturu monomerního BSA, nebo jsou v monomeru přítomny SH vazby?
8. Nemůže být v čase vzrůstající afinita nativního BSA znakem denaturace (Obr. 8) díky jiným nečistotám? Podle gelové elektroforézy to nevypadá, že by tam dimerní formy bylo mnoho. Jaká je reprodukovatelnost tohoto děje?