Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#23958
Martin Motlík
Host

Dobrý den,

1) Určitě existují i další programy. Jako další hlavní bych mohl zmínit například Advance Design Graitec. Ten umožňuje i statickou analýzu a modelování. Pokud by záleželo pouze na modelování konstrukcí, tak by stačily současné programy jako například ArchiCad, který ale statickou analýzu neumožňuje.
2) Program Dlubal software jsem objevil v publikaci (díky reklamě) od komory autorizovaných inženýrů. Poté jsem studoval jakými obory se zabývají, a jakou problematiku jsou schopni, a na jaké úrovni, řešit. Dlubal software se mi pro studenty zdál jako nejpřijatelnější varianta a jedno z kritérií, podle kterých jsem postupoval byla také dostupnost programu. Dlubal software nabízí studentské licence a licence pro školy. Společnost má zájem spolupracovat se studenty, což bylo pro mě zásadní a program se mi po statické stránce zdál perfektní.
3) 4) Ano program již byl několikrát testován v rámci výuky odborného předmětu stavební mechaniky. Jednalo se o 2 hodinové předvádění funkcí programu u 3. ročníku pozemního stavitelství. Studentů bylo přítomno 20. Studenti, kteří se o problematiku zajímají tento program ocenily a zaujala je i možnost dostupnosti a přemýšleli o instalaci. Všichni z dotazovaných hodnotili kladně názornost (byli rádi, že ví jak to vypadá ve skutečnosti). Následovalo vytvoření několika příkladů a videoanimací určených pro výuku, které se již v současné době využívají pro nižší ročníky.