Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23941
Lenka Krejčová
Host

Svobodová Adéla + Pistrichová Adéla – Vliv množství prenatálního testosteronu na budoucí volnočasové aktivity u dětí

Gymnázium Velké Meziříčí

https://www.youtube.com/watch?v=esZErh_z5Bg&t=

OTÁZKY POROTY:
1) Změřily jste samy sobě 2D : 4D? V případě, že ano, co vás překvapilo?
2) Přinesla Vaše práce něco k současným debatám o genderu?
3) Co nám výsledky výzkumu říkají? Jak byste je interpretovaly?
4) Jakou roli sehrávají další proměnné v životě člověka, které determinují jeho vývoj? Je opravdu množství prenatálního testosteronu tak klíčové?