Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#23940
Petr Rajlich
Host

Práce č. 3
Aleš Janderka
Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve)
Gymnázium, Šumperk
https://youtu.be/ayDEXY4xBF0
Ćím se živily turritely?
Věděl byste z literatury, které druhy amonitů se nalezly ve Štítech?
Jakým způsobem hodláte ve vašem záchraném výzkumu lolity Štíty pokračovat?
Podle jakého autora jste vytvářel profil lokality?
Jaké další organismy mohou vytvářet fekální pelety?
Přemýšlel jste o vytvoření zjednodušujícícho materiálu o lokalitě například pro návštěvníky?
Jsou mezi zkamělinami nějaké které by určily vek lokality a prostredí?
Poznámka: Pozor na doslovné překopírování zdrojů. Máte skvělou przentaci hodil ba se lepší fotoaparát