Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23939
Lenka Krejčová
Host

Říhová Tereza – Sexbyznys aneb je prostituce řešením?

Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov

https://www.youtube.com/watch?v=KCkG15L4hJQ

OTÁZKY POROTY:
1) V jakém slova smyslu byla položena otázka: „Setkali jste se někdy se sociálním jevem zvaným prostituce?“ Bylo to respondentům vysvětleno?
2) Jedna z otázek v dotazníku byla zaměřena na zjištění, zda je možným východiskem tíživé situace člověka prostituce. 16 % respondentů odpovědělo „ano“. Je to málo, nebo moc? Jak to vidíte i ve společenských souvislostech?
3) Čeho by podle Vás mohla být legalizace prostituce řešením?
4) Co si myslíte o tom, že na prostitutky (prostituty) se většina dívá s despektem? Uvažovala jste o tom, proč tomu tak je?
5) Mohla u odpovědí sehrát roli tzv. sociální desirabilita? A naopak, jak jste odfiltrovala respondenty, kteří průzkum bagatelizovali a zesměšňovali.