Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23938
Lenka Krejčová
Host

Navrátil Petr – Analýza vztahů mezi závislostním chováním na internetu a kognitivními funkcemi u adolescentů

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

https://youtu.be/dTifGkrstNc

OTÁZKY POROTY:
1) Došel jste k závěru, že cca 39 % respondentů vykazuje potencionálně rizikové chování. Překvapil Vás tento výsledek, nebo podle toho, jak znáte tuto věkovou kategorii, to odpovídá realitě?
2) Co jste pro svou současnou práci vyvodil ze zpětné vazby, kterou jste dostali na svou loňskou práci?
3) Jak byste navrhl svůj výzkum vylepšit, kdybyste měl pro jeho realizaci standardní profesionální podmínky?
4) V práci používáte standardizované diagnostické nástroje. Jak jste je získal?
5) Data jsou zpracovaná poměrně sofistikovanými statistickými postupy – kde jste se je naučil? Podle čeho jste konkrétní postup volil?