Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 05 geologie, geografie

#23931
Petr Rajlich
Host

Práce č. 2
Martina Škudrnová
Výzkum korelace hodnot obsahu manganu a železa ve veřejně dostupných zdrojích podzemní vody na Blovicku
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 https://youtu.be/YHbrXHYyGkA

Otázky na řešitele:
Jaký je největší zdroj pitné vody na Blovicku? Je znám obsah manganu a železa?
Či neexistují srovnávací data z Čekého masívu?
Je práce součástí nějakého většího projektu školitele?
Ako Vám pomáhal školitel pri písání práce?
Bylo vedlejší zjištění současného stavu sítě veřejného zásobování konzultováno s příslušnými obcemi?
Proč jste nepoužívala korelašní koeficient?
Mohla byste na vysvětlit, proč jste zjištovala právě obsah železa a manganu?
Mohla byste nám charakterizovat jednotlivé kategorie vody A1 až A3?
Mohla byste na vysvětlit, proč jste zjištovala právě obsah železa a manganu?