Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23924
Lenka Krejčová
Host

Iblová Tereza – Výzkum informovanosti a veřejného mínění obyvatelstva České republiky na téma transgender¨

Gymnázium Žatec

https://youtu.be/Sh6oiCosTZk

OTÁZKY POROTY:
1) Práce je velmi rozsáhlá. Jak si představujete vměstnat takové množství informací do hodinové přednášky?
2) Jaké informace byste považovala za stěžejní?
3) Jak uvádíte i ve své práci, gender je „sociální konstrukt“. V dotazníku ovšem jako jednu z mož-ností, jak tomu slovu rozumět, máte „Osobní identita“. Může být osobní identita společenským konstruktem?
4) Myslíte, že při počtu respondentů Vašeho výzkumu mělo smysl provádět tak podrobnou dife-renciaci – když pak počet respondentů v určité kategorii byl méně než 20, někdy ale i v řádu jedno-tek?
5) Jak mohou být výsledky užitečné pro transgender komunitu?