Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

#23920
Lenka Krejčová
Host

Havrdová Michaela – Kuřátko a obilí – aplikace klasické pohádky na centra aktivit v MŠ

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ CR a JŠ s právem SJZ, s.r.o.

https://youtu.be/OU2_YpnxzFs

OTÁZKY POROTY:
1) Zmiňovalo vedení školy problém s integrovanými dětmi při jejich začlenění do programu Začít spolu? Např. děti se syndromem ADHD, ADD, děti s agresivním chováním apod.
2) Jak má pedagog postupovat, když všechny děti chtějí totéž centrum?
3) Vidíte nějaký přínos pohádek pro rozvoj mravního života dětí?
4) Překvapilo Vás něco u dětí během praktické realizace programu?
5) Podle kterých kritérií volila, že jde o rozvoj právě té dané inteligence?
6) Jak se dařily reflexe dětí po ukončení práce? Opravdu si každý něco zvolil?