Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23896
Jiří Mihola
Host

Hubert Dokoupil

Dobrý den, gratuluji Vám k postupu do celostátního kola SOČ i k výběru aktuálního a zajímavého tématu Vaší práce. Oceňuji práci s tištěnými prameny i pamětníky a srovnání oficiálních zdrojů se samizdatovými novinami. Palachův týden není pouhé pojmenování, je zde provázanost na odkaz Jana Palacha. Proč jste se této osobnosti a jeho odkazu, případně otázkám jeho pojetí českou veřejností nevěnoval alespoň v podkapitole první kapitoly? Jste z Brna, ve své práci se zaměřujete na dění v Praze. Plánujete se podrobněji zabývat děním v Brně, případně v jiných městech a také ohlasem Palachova týdne v zahraničních médiích? Neměl by, vzhledem k obsahu práce, název akceptovat také neoficiální média? Doporučuji se více zaměřit
na techniku historikovy práce. Neměl by chybět soupis pramenů a literatury, která je 30 let po listopadu k dispozici již v solidním množství. Kvalitě práce a relevantnosti provedených srovnání by nepochybně prospěla konfrontace se vzpomínkami pamětníků, kterých je v případě tohoto tématu dost. Přeji vytrvalost v dalším bádání, prohlubování poznání přes kladení otázek a odvahu připravit dosažené poznatky k publikování a popularizaci.