Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#23894
Magdalena Ambrozková
Host

1)Co je podle vás příčinou neochoty učitelů zavádět do výuky nové pojetí experimentů?
2)Jaká je vaše představa o ideální formě vzdělávání v přírodních vědách pro 21. století?
3)Výuka biologie, chemie, fyzika nebo Nature? Co je vám bližší, proč? Přestože RVP umožňuje propojování vzdělávacích oborů, výuka na většině gymnázií je založena na tradici z minulého století. Je to třeba změnit?