Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23893
Jiří Mihola
Host

Václav Stánec

Dobrý den, gratuluji Vám k postupu do celostátního kola SOČ i k zajímavému výběru tématu a úrovni jeho zpracování. Na poměrně malém prostoru jste využil velmi slušné množství pramenů i vybranou odbornou literaturu. Rozsah práce není velký, což je ve srovnání s některými dalšími trochu handicap, je to tak podle Vašich představ nebo jste původně plánoval širší verzi? Přestože ve své práci sledujete především konkrétní příběh osobnosti, odehrává na pozadí dramatických událostí první světové války, Protektorátu a exilové vlny po únoru 1948. Můžete uvést příklady monografií nebo syntéz, které pokrývají tato období? Téma „legionáři“ je aktuálně diskutované. Nedávno se připomínalo velké jubileum jedné ze slavných bitev a legionáři byli oceněni i v usnesení Poslanecké sněmovny. Víte jak? Leopold Slíva byl také poslancem Národního shromáždění aj., proč jste vedle dalších archivních zdrojů nevyužil Archiv Poslanecké sněmovny? Děkuji za odpovědi a v případě dalšího zájmu o téma doporučuji větší pozornost věnovat technické stránce práce (archivní prameny před literaturou, citace vzpomínek pamětníků), podívat se na podobně zaměřené diplomové práce a využít je pro komparaci. Přeji hodně úspěchů v SOČ 2020 a chuť pokračovat v další historické práci, jak to naznačujete v závěru práce.