Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23890
Miroslav Jireček
Host

Tereza Ruferová

Dobrý den, velmi rád jsem si Vaši práci přečetl. Vaši předci měli opravdu velmi zajímavé a pestré osudy. Z hlediska Vaší rodiny je to určitě pěkně zpracováno. Je to téma, se kterým by se ale dalo určitě dále pracovat. Dovolím si položit několik otázek, případně rad. Je chvályhodné, že sledujete jak rodinnou, tak také na pozadí historii sledované lokality. Váš popis mi přijde ale poměrně zjednodušený. Využít se dalo např. mnohem širší spektrum již vydané literatury, což by Vám pomohlo řadu faktů blíže objasnit. Proč jste např. nepoužila další práce předního odborníka na historii volyňských Čechů Jaroslava Vaculíka z Masarykovy univerzity v Brně? V odborné práci se předpokládá, že autor i čtenář jsou vybaveni znalostí základních pojmů – je tak zbytečné vysvětlovat v poznámce slova jako fanatický nebo černozem, stejně tak je nerelevantní uvádět např. dnešní kurz koruny vůči rublu. U sovětské části Volyně uvádíte, že přišel obrat k horšímu až po roce 1928. Dokázala byste popsat proč? Celkově Vaše práce otevírá mnoho otázek, které by si zasloužily další rozpracování – to, že jeden z Vašich předků byl poslancem polského sejmu a byl zřejmě zastřelen v Katyni, další příbuzní byli zavražděni Němci, to jsou opravdu zajímavá fakta, která volají po bližším popisu. Máte v plánu téma dále rozpracovávat, případně jak? Přeji Vám mnoho zdaru v další práci!