Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

#23884
KLára Matoušková
Host

1)Máte již nějaké ohlasy ze škol, zoologické zahrady, muzea? Pokud jde o výuku biologie na základních a středních školách, spatřujete i zde potenciál využití vaší práce?
2)I na území Čech a Moravy se nachází mnohé zajímavé doklady života z minulých geologických období. Vybírala jste organismy k ilustracím také podle tohoto hlediska?
3)Život v pravěku často přitahuje pozornost mladších žáků. Uvažujete o doplnění brožury o pracovní listy, kvízy či nějaké zajímavosti, které by přitáhly jejich pozornost a podpořily další zájem a kreativitu?