Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23883
Miroslav Jireček
Host

Jan Vilém Rajner

Dobrý den, rád jsem si Vaši práci přečetl a považuji ji za opravdu zdařilou. Protože jste prokázal opravdu solidní schopnost práce s historickým materiálem, dovolím si položit několik vážnějších otázek. Pokud mi v práci něco chybí pak bližší popis a reflektování vztahu popisovaných osobností k minulému režimu. Zejména kniha Člověk proti tmě od Zbyňka Kožnara by si zasloužila bližší rozbor. Stejně tak osobnost Josefa Reinera, o které kniha pojednává. U Vaší babičky Vlasty Vlasákové uvádíte, že byla herečkou. Nezmiňujete už ale, že byla poslankyní České národní rady za komunistickou stranu. Proč? Píše-li člověk o své rodině, má samozřejmě tendence k výběrovosti, podán je pak ale neúplný obraz a čtenář, který toto odhalí, si nemůže být jistý, zda i v jiných pasážích podáváte úplný obraz. Stejně tak bych si dovedl představit bližší popis aktivit Vašeho předka v komunistické straně než bagatelizující „dělal to nerad“. Nemám přitom vůbec pocit, že by se bylo zač stydět, ale historik by měl být schopen objektivně „vyložit karty na stůl“. Dále bych se chtěl zeptat, zda jste zkoušel pátrat v místním dobovém tisku (např. týkající se Veselí nad Moravou), kde se v dobách demokratických odehrávaly časté diskuze mezi významnými aktéry dané lokality? Velmi zajímavé jsou údaje k působení Vašeho děda na Volyni. Zde se dalo využít opravdu široké spektrum literatury, pojednávající o historii Čechů v této oblasti. Znáte někoho, kdo se volyňskými Čechy zabývá? Proč nejsou tyto práce využity? V práci také mohl být blíže rozklíčován vztah Vašeho děda k jednotlivým zde soupeřícím stranám (banderovci, Němci, Poláci, Maďaři). Je možné blíže přiblížit na základě dochovaných materiálů? Dával bych si pozor také na zobecnění a výrazy typu „černá Ostrava“, „měl pro strach uděláno“ či zdrobnělin „Pepík“, „Honzíček“ apod. Do odborného textu se nehodí. Celkově Vás musím ale velmi pochválit. Práce má svoji kvalitu a určitě by bylo vhodné ji dále rozpracovávat. Přeji Vám mnoho zdaru v další práci!