Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23881
Jiří Mitáček
Host

Ondřej Staník

Dobrý den, rád bych Vám pogratuloval k postupu do celostátního kola i k výběru zajímavého tématu. Rád bych se dotázal, proč jste se rozhodnul používat název skupiny Carbon-Palcát a zda víte, co je na tomto názvu zvláštní. Překvapilo mne, že píšete, že jste nenašel více knih k tématu. Znáte třeba práce BŘEČKA, Jan. Moravské Slovácko a československé výsadkové operace ze Západu v letech 2. světové války. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015? Nebo časopis Slovácko, vydávaný Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, případně Jižní Morava, vydávaný Moravským zemským archivem (jeho pobočkou Břeclav se sídlem v Mikulově), kde vyšla celá řada obsáhlých studií, jak od zmíněného Dr. Břečky či Dr. Nedbala. Případně práce Ing. Jiřího Demla (historika, ředitele Slováckého muzea v UH a dlouholetého starosty Kunovic), který se mnohokrát i tomuto tématu věnoval (s speciálně událostem, které popisujete). Přinejmenším obecnou historii československých paraskupin z pera J. Šolce: Bylo málo mužů. Praha 1991. Rád bych se zeptal, co víte třeba o osobě radisty J. Šperla, například o jeho hlavním záchytném místě, kde se velkou část války schovával (a ne, nebyli to Popovice…). Také by mne zajmalo, odkud jste čerpal informaci (s. 15), že se Šperl se prostřílel, těžce zraněný Bogataj byl zatčen v souvislosti se zmíněným přepadením vysílačky dne 28. března (máte tam nějakou internetovou stránku, ale k tématu je clá řada důvěryhodné literatury, psané mimochodem na základě vzpomínek J Šperla, který byl po roce 1989 ještě několikráte v České republice, i na Slovácku), případně na straně 21: …tou dobou se zároveň podaří učiteli Josefu Konečnému navázat spojení s parašutisty Jaroslavem Konečným a Františkem Bogatajem, kteří byli vysazeni z Anglie za účelem řídit odboj pod krycím jménem Carbon. Jen pro upřesnění rodina, která se starala u ukrývání parašutisty Ludvíka Cupala na Velehradě, se jmenoval PĚČKOVA, nikoli Přečkova. V rámci nejvýznamnějšího bojového vystoupení Carbonu-Popovice při osvobozování obce ve dnech 27.- 28. dubna 1945 píšete o sedmi padlých partyzánech, neuvádíte ale jejich jména – byli to František Řiháček, Jan Antoňák, Alois Paška, Josef Šácha, Josef Novák, Vincenc Adamík a Vincenc Menšík. Také bych rád upozornil, že na obrázku přílohy č. 2 není Jaroslav Šperl, ale Jaroslav Švarc z paraskupiny TIN a na obrázku přílohy č. 7 rozhodně není člen skupiny Carbon František Kobzík.