Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23879
Jiří Mitáček
Host

Klára Mildnerová

Dobrý den, rád bych Vám pogratuloval k postupu do celostátního kola i k výběru zajímavého tématu. Překvapil mne však úzký záběr literatury, z níž jste čerpala (prakticky 5 prací: Richter. Čapka-Lunerová, Staněk, Padevět a Sládek). Jedná se přitom o jedno z nejvíce zpracovávaných témat posledních třiceti let. Znáte třeba práce vycházející z činnosti česko-německé komise historiků při Collegiu Carolinu (existuje již od roku 1990, vydala na dvě desítky prací a myslím, že Vy zde nemáte ani jednu)? Práce německého historika Detlefa Brandese? Právě německý pohled na sudetské Němce mi v práci nejvíce chyběl (asi by byl cennější, než nová vydání prací Edvarda Beneše). Z práce není zcela patrný důvod, proč mohl Váš dědeček zůstat v Československu (na s. 31 jen píšete, že dál pracoval na šachtě…). Můžete to více popsat. O důvodech obvykle rozhodovali komise a bylo to stanoveno poměrně přesně, komu je povoleno zůstat a komu ne. Také bych prosil vysvětlit větu na s. 27: „Gustav Mildner, otec Karla Mildnera, se zúčastnil již 1. světové války. Bylo mu pouze 19 let, když musel splnit svoji povinnost Československu. Byl vyslán do Dalmácie, kde se však nějakou dobu už nebojovalo. Po půl roce byl konec války.“ Navíc jsme se nic nedozvěděli o osudech rodiny v letech 1938-1945. Pradědeček nemusel narukovat (přinejmenším do Volkssturmu)? Jestli dobře počítám, tak v roce 1939 mu mohlo být tak 40 let. O jeho osudech či o protektorátním životě by bylo zajímavé také něco zjistit.