Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23877
Jiří Mitáček
Host

Kateřina Lněničková

Dobrý den, rád bych Vám pogratuloval k zajímavé a přínosné práci i (s ohledem na Váš věk) dobré schopnosti kriticky pracovat s prameny (zejména u pramenů vzniklých v provenienci StB, zde občas zakolísají i zkušení historikové). Pokud je mi známo, jako celek poprvé zpracováváte zejména materiály architekta Keitha. Přesto mám několik dotazů, z nichž bych si rád ujasnil, nakolik se orientujete ve zpracovávané problematice, zejména protože Váš soupis pramenů a literatury není z nejbohatších. Zejména by mne zajímalo, proč jsem v něm nenašel žádnou (když už ne studií, tak alespoň knih) pánů L. Navary a M. Kasáčka, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují (nedávno jim dokonce vyšla monografie přímo o P. Křičkovi). Upozornil bych také na to, p. Reichl (o němž píšete v práci) je Pravomil, nikoliv Pravoslav. Jednak bych poprosil o vaše shrnutí k osobě hlavní osoby celého procesu – tedy P. Křivky, co by jste mi o něm mohla v 5 větách napsat, proč si myslíte, že si jej StB vybrala jako hlavní postavu. Píšete o něm jen velmi stručně na s. 27. Pak již jen o okolnostech jeho spojení s rodinou Keithových. Zaujalo mne taky, že jej považujete za jediného popraveného, prosím o komentář, jak jste k tomuto dospěla. Stejně tak je zajímavé, že další zájmovou osobu STB Helmuta Juříčka považujete přímo za příslušníka StB. Prosím o komentář k tomu rovněž.