Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23874
Jiří Mitáček
Host

Barbora Směřičková

Dobrý den, Vaši práci jsem si se zájmem přečetl, mohu ocenit solidní poznámkový aparát, práci s literaturou i prameny (je znát, že jste měla dobré konzultantky, kterým jste naslouchala). S ohledem na skutečnost, že práce je po formální i věcné stránce vcelku zdařilá, mám jeden dotaz k textu na s. 25, kde se věnujete příběhu Vratislava Slováčka, konkrétně přepadu vysílačky v úkrytu u Idy Králíkové v Kunovicích. Rád bych se dotázal (protože zde odkazujete pouze na starou práci z dějin Starého Města a malý text v Malovaném kraji), zda znáte práce Ing. Jiřího Demla (historika, ředitele Slováckého muzea v UH a dlouholetého starosty Kunovic), který se mnohokrát i tomuto tématu věnoval. Je to totiž místo, které dost kazí dojem jinak zdařilé práce hned několika věcnými chybami a rád bych Vám dal možnost k jeho opravě (i s ohledem na to, že se jedná o událost již dostatečně popsanou v literatuře). V literatuře uvádíte práci Dr. Břečky o parašutistech na Slovácku, tedy přinejmenším v ní byste měla najít odpovědi.