Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23870
Ludmila Bursíková
Host

Adam Bouška – Proměny Sudet – Děčínsko
Dobrý den, ráda jsem si Vaši práci přečetla, ale přiznám se, že jsem byla trochu zklamaná. V názvu máte 20. století, ale v textu se zabýváte už pravěkem, a to ne vždy nejpřesněji (Kvádové byli spíše na Moravě a Slovensku). I středověk Vám trochu unikl, pojem země Koruny české byl zaveden Karlem IV., tak těžko s ním můžeme pracovat ve 13. st. I některá slova jsou zvláštní např. poddanstvo – toto slovo neexistuje. Z toho vyplývá má první otázka, proč jste se tolik zabýval starším obdobím a nevěnoval se více 20. století?
Vaše práce je založena na zpracování několika knih. Chybí mi využití pramenů (v seznamu zdrojů není uveden ani jeden) i literatury. Myslím, že i v Děčíně se najdou pamětníci. Pátral jste po nějakých pramenech – např. kronika města, pamětníci?
Možná byste mohl podívat na práci Děčín 1989 (Karlíček, Němec).
V druhé části máte přehledy událostí, továren, obecné přehledy dějin… Proč tam nemáte více příběhů lidí?
Můj poslední dotaz zní, co nového Vaše práce přinesla?
Přeji Vám hodně štěstí v dalším bádání.