Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 03 chemie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 03 chemie

#23811
Filip Bureš
Host

Šalajka Jiříx – Optimalizace syntézy redukovaného grafen oxidu pro aplikaci v Ramanově spektroskopii.

Videoprezentace: https://youtu.be/jCVoYxhdShI

Otázky poroty:
1. V postupu přípravy vzorku pro měření Ramanovy spektroskopie s GO/rGO hovoříte o aplikaci roztoku této látky na fluorid vápenatý a okamžitém měření spekter v obavách o případnou oxidaci materiálu. Při přípravě však používáte k odstranění zbytků redukčního činidla peroxid a materiál sušíte. Dochází k částečné zpětné oxidaci? Je žádoucí?
2. Byly některé syntézy opakovány za stejných podmínek a byla naměřena totožná spektra?
3. NaBH4 reaguje rychle s vodou jako zdrojem H+ za vzniku H2. Jak byla prováděna redukce GO tetrahydridoboritanem sodným a co tedy bylo aktivním redukčním činidlem?
4. V kapitole 3.1.3 píšete, že rGO byl rozpuštěný v destilované vodě. Je tento opravdu rozpustný ve vodě?
5. Jak si stojí grafen v účinnosti pro SERS ve srovnání s nanočásticemi kovů?
6. Uvádíte, že grafen má „nesmírné“ uplatnění. Jaká je přibližná cena např. 1 tuny grafenu?
7. Lze zobecnit, jak by tedy mělo vypadat Ramanovo spektrum optimálního redukovaného grafen-oxidu pro dané použití? Je to závislé na použitém substrátu (tj., co kdyby byla použita jiná látka než rhodamin)?