Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 16 historie Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 16 historie

#23808
Miroslav Jireček
Host

Otázka pro Karolínu Doleželovou

Dobrý den, velmi rád jsem si Vaši práci přečetl. Téma je to jistě zajímavé a záslužné. Prameny, které máte v ruce, jsou velmi naturalistické a cenné. Líbí se mi jejich interpretace. I když práce určitě není prosta chyb. Hledaná obec Kommen (str. 10) bude zřejmě dnešní obec Komen ležící ve Slovinsku u hranic s Itálií, obec Markortina zřejmě nebude San Martino del Carso, ale nedaleko ležící obec Marcottini. Chválím využití dobového tisku. Místy bych si dokázal představit výrazně větší provázanost se sekundární literaturou. Znáte nějaké další práce, které se podobným tématem zabývají? Proč jste je případně nevyužila? Pokud byste měla srovnat péči o invalidy v monarchii (s přihlédnutím k válečnému stavu) a Československu (v době již po válce), jak by tato komparace dopadla? Hledala jste také nějaký paralelní případ, který by Vám umožnil porovnání? Kde byste sama hledala slabiny Vaší práce? Plánujete další rozpracovávání práce, případně jak? Přeji Vám mnoho zdaru v další práci!