Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23768
Klára Kopřivová
Host

1) Vysrážený nikl bude z odpadní vody po praní filtrů separován ve formě kalu (nerozpuštěné látky), který se bude usazovat v kalové nádrži umístěné u úpravny vody a následně bude odvážen oprávněnou specializovanou firmou k jeho dalšímu využití nebo odstranění. Kalová nádrž bude součástí zařízení pro zpracování odpadních vod z praní filtrů.

Sorpční materiál s nasorbovaným niklem bude po vyčerpání jeho sorpční kapacity z filtru odstraněn a nahrazen novým. Vyčerpaný materiál bude oprávněnou specializovanou firmou dle platné legislativy odvezen na skládku nebezpečných odpadů.

2) Nikl v přirozeném množství v lidském těle má význam jako katalyzátor v procesech některých enzymů a podporuje metabolismus sacharidů.

Nadlimitní koncentrace niklu ve vodě mohou určitým zástupcům populace způsobovat kožní reakce, zažívací potíže, mohou mít vliv na oběhový a nervový systém. Vždy ale závisí na délce expozice a koncentrace niklu ve vodě.

3) Ano, materiály, které jsem měla k dispozici jsou určeny především na odstranění arsenu. Také odstraňují i jiné látky například fosfor (FerroSorp® RW), měď (FerroSorp® RW, FerroSorp® Plus, EVERZIT® As, Bayoxide® E 33), zinek (FerroSorp® RW, Bayoxide® E 33), nikl (FerroSorp® Plus, EVERZIT® As, GEH, Bayoxide® E 33), olovo (FerroSorp® Plus, EVERZIT® As, Bayoxide® E 33), antimon (GEH, Bayoxide® E 33), beryllium (GEH), hliník (GEH), selen (GEH, Bayoxide® E 33) a molybden (GEH), vanad (Bayoxide® E 33).