Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23767
Šárka Odstrčilová
Host

1) Orli mořští na Jižní Moravě hnízdí. Obora Soutok je pravidelným (každoročním) hnízdištěm několika párů, jeden z nich dokonce vyvedl mezi lety 2005-2015 15 mláďat. Předpokládáme, že i Kamila před nálezem úspěšně v této oblasti hnízdila, proč po návratu do volné přírody hnízdit přestala, nemohu s jistotou říct. Může to být způsobeno nějakým vnitřním zraněním, ale já předpokládám, že se již nachází v postprodukčním věku.
2) Ekosystémy všech míst, kde se Kamila nacházela, byly velmi podobné. Všechny byly tvořeny lesy, vodními plochami, nízkým osídlením a otevřenou krajinou (pole, louky). Minimální zásah do přírody je pro orly mořské klíčový, proto jsou pro ně důležité přírodní rezervace. Když porovnám ekosystémy, které si vybírala Kamila s jinými jedinci, nenajdeme mezi nimi prakticky žádný rozdíl. Kamila se chovala netradičně svou dynamikou výskytu (střídáním oblastí) ne prostředím, které volila. Jen jedna věc byla atypická v porovnání s jinými jedinci, a to nadmořská výška. Kamila se nacházela ve vyšších nadmořských výškách, než bychom předpokládali.
3) Všechny knižní zdroje, které jsem měla k dispozici, byly staršího vydání, ale aktuálnější informace se dají vyhledat na internetu v nejrůznějších pracích především zahraničních ornitologů. Snažila jsem se využít i modernějších zdrojů, ale jen v hrstce jsem nalezla pro mě užitečné informace. Dnes má populace orlů mořských v celém světě ( i u nás) vzrůstající tendenci, zásluhou ochrany prostředí i samotného druhu. Populaci v ČR tvoří stovky jedinců (odhaduje se 500-600 a minimálně 100 hnízdních párů).