Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23763
Natálie Hájková
Host

1) Znáte nějakou normu na čistírenský kal k jeho využití?
Přesné znění této normy neznáme, ale nachází se v zákoníku O vodovodech a kanalizacích. V dnešní době již umíme vodu vyčistit téměř perfektně. Problémem je, co s kalem – kvůli tomu existují přesné normy o vzorkování, které udávají povolené hodnoty těžkých kovů a dalších látek (např.: hormony, zbytky léčiv). Pokud jsou hodnoty vzorkování podle těchto norem přijatelné, může být kal používán v zemědělství jako hnojivo (vysoký obsah N2, P a živin). Pokud hodnoty přijatelné nejsou, kal se skladuje nebo spaluje.
2) Z vyhodnocení Vašich výsledků vyplývá, že v různých ČOV se vyskytují téměř identické organismy, ale v různém množství. Jak jste organismy kvantifikovala (na jakém základě jste stanovila jejich pořadí v řádcích tabulky str. 25)?
Kal každé čistírny je specifický (složení závisí na teplotě, druhu znečištění, zatížení atd.). Proto se v některém kalu vyskytuje druhově organismů více než v jiném kalu. Organismy v této tabulce jsou seřazeny na základě početního množství, které jsme vypozorovaly z více odebraných vzorků.
3) Považujete Vaši práci za konečnou, nebo v ní budete pokračovat z hlediska využití výsledků?
Výsledky této práce využijeme příští rok při hlubším a přesnějším pozorování kalu vybrané čistírny, které by mělo probíhat celý rok.