Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23762
Vladan Vítek
Host

1. Toxicita rtuti závisí především na tom, jak snadno se dokáže vstřebat do krve. Schnopnost vstřebání do krve závisí na rozpustnosti dané sloučeniny rtuti ve vodě – nejsnadněji se vstřebávají nejrozpustnější sloučeniny. Rtuť je tedy nejnebezpečnější v podobě organických sloučenin. Z anorganických sloučenin jsou nejnebezpečnější sloučeniny s rtuťnatými kationty. Elementární rtuť je nejvícd toxická v podobě výparů. Rtuť může být také velmi nebezpečná, pokud je akumulována v živých organismech. Jelikož dokáže rtuť v živých organismech vydržet hodně dlouho, může se jí například v rybách akumulovat velké množství.
2. Nejvýznamnějším zjištěním bylo, že se na měřených tocích velmi často vyskytují velmi vysoké koncentrace těžkých kovů. Tyto úniky se sice pravidelně neopakovaly každý měsíc, ale byly dokázaly zvýšit koncentraci daných těžkých kovů v daném toku i z kategorie mírně znečištěného toku do velmi silně znečištěného toku.
3. Měl by se kontaktovat oblastní inspektoriát České inspekce životního prostředí, na jehož území vznikl daný únik škodlivin nebo ekologická havárie.