Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23758
Klára Kopřivová
Host

1) Jak bude vysrážený nikl z vody dále sanován v rámci bezeškodního způsobu pro životní prostředí a obyvatelstvo?
2) Jaký význam má nikl pro zdraví obyvatel? Co způsobuje množství nad povolenou míru ve vodě?
3) Nejsou sorpční materiály, které jste měla k disposici určeny především na odstranění As, či zachycují jiné látky, které?