Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23757
Valérie Bušová
Host

1) Posuzovala jste projekty osázení výsypek v kontextu fytocenologickém a geobotanickém pro dané území s ohledem na název Vaší práce?
2) Jaký procentuální podíl tvoří nepůvodní druhy na celkovém počtu nalezených druhů a existuje literární zdroj, který by Vám pomohl pro snazší zjištění dané informace?
3) Jaký přístup k rekultivacím se vám zdá vhodnější ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. Spontánní nebo řízený a proč?