Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23751
Tibor Malínský
Host

1) Existují jiné metody odstraňovaní TCE zavedené do praxe, příp. které?
2) Víte zda a jak škodí PDS lidskému organismu?
3) Do jaké míry jsou výsledky převoditelné z laboratorního prostředí do přírody, kde nebude možno pracovat s homogenním prostředím?