Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ 42. celostátní přehlídka ONLINE 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí Odpověď na téma: 42. CP SOČ online – obor 08 ochrana a tvorba životního prostředí

#23683
Alžběta Jirečková
Host

1) Které faktory mohly ovlivnit výskyt zjištěných druhů a jejich četnost?
2) Přinášejí Vaše data nové poznatky o rozšíření druhů v ČR?
3) Zabýval se někdo chybovostí použitých sčítacích metod na základě zkušeností mapovatele (daných třeba jeho věkem)?