Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08

#23492
Jana Mikulecká
Host

Dobrý den, zasílám odpovědi.
1)Rostliny vycítí nebezpečí a začnou rychle šířit semena. Pokud je necháme na místě původního rozšíření, zvyšujeme jejich šance na úspěšné šíření.
2) Rozmnožovat se mohou kolénky.
citace:Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji [online]. Karlovarský kraj: „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“, 2015 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: http://www.kr-karlovarsky.cz/apdm/invaznirostliny/seznam-invaznich-rostlin/netykavka-zlaznata.html
3) Účinná je seč. Měli bychom provádět průmětně 4 – 6 sečí ročně.
U cenných oblastí je výskyt křídlatky naprosto nežádoucí. Můžeme tedy provádět seč 1x za dva týdny během celého vegetačního období.
4) Řeka umožňuje semenům rychlý transport. V případě, že semeno zvládne těžké podmínky, může obsadit zcela novou lokalitu. Samotná semena plavat neumí, jsou pouze nesena vodou. Jejich šance tak nejsou jisté.