Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08

#23491
Aneta Pouková
Host

Dobrý den, zasílám odpovědi na otázky poroty:

1) Co jste v rámci výzkumu prováděla přímo Vy?
Věnovala jsem se především praktické činnosti v laboratoři. Připravovala jsem živná média, nechávala jsem je vysterilizovat, v laminárním boxu jsem zakládala jednotlivé kultury houby, dle pokynů jsem nastavovala podmínky kultivace, kontrolovala jsem v mikroskopu, zda není kultura kontaminovaná, připravovala jsem kulturu k centrifugaci, pomáhala jsem s přípravou ultrafiltrační aparatury a tak dále.

2) Budete-li se na výzkumu dále podílet, jaký byste, pokud budete mít tu možnost, navrhovala další postup?
Je v plánu navázat na tento projekt výzkumem stability oligosacharidů s dvojnými vazbami, které svou činností produkují lyázy, a tu dále porovnávat se stabilitou oligosacharidů, které dvojné vazby neobsahují. Já jsem se výzkumu zúčastnila v rámci své odborné stáže, na kterou jsem docházela v průběhu minulého školního roku. Letos již ve stáži nepokračuji, nicméně toto téma mě velmi zaujalo a kdybych dostala možnost, určitě bych se na dalším výzkumu ráda podílela.

3) Jakou reakci katalyzují lyázy?
Lyázy katalyzují nehydrolytické štěpení vazeb, například vazeb C-C, C-N a C-O. Mohou také katalyzovat adiční reakce na dvojnou vazbu.

4) Jaké praktické využití by mohl mít zkoumaný enzym?
Kyselina hyaluronová je průmyslově produkována pouze ve vysokomolekulární formě, ale určité využití má i nízkomolekukární kyselina hyaluronová. Nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou musíme získat štěpením té vysokomolekulární. Ke štěpení lze využít například enzymy – jako vhodný se ukázal i enzym, se kterým jsem pracovala ve svém projektu. Praktické využití zkoumaného enzymu je tedy získávání nízkomolekulární kyseliny hyaluronové (oligosacharidů kyseliny hyaluronové), která zvyšuje syntézu proteoglykanů a reguluje proliferaci fibroblastů, má tedy regenerační účinky. Lze ji využít v kosmetice, například jako součást hydratačních pleťových krémů. Enzym by se dal také využít k získávání oligosacharidů chondroitin sulfátu.