Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obor 12 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 12

#23487
Kateřina Klímová
Host

1. Tento program bych zařadila do sedmé či osmé třídy s dvouhodinovou dotací týdně. Mohl by být samostatně s názvem Mini-firma či spadat například do občanské výchovy.

2. Výsledky jsem ověřovala u různých učitelů, kteří mají s tímto programem co do činění. V drtivé většině s mými závěry souhlasili. Také mě upozorňovali, že se více méně tato získaná zkušenost dá těžce změřit a že program může být mnohem přínosnější, než se zdá a dá metodicky dokázat.