Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08

#23483
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 4
Alžběta Jirečková
Avifauna lokality Mendryka
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
https://www.youtube.com/watch?v=lmbNunp-l8E
Otázky poroty:
1) Budete v práci pokračovat, pokud ano, jakým způsobem?
2) Jaké si myslíte, že jsou příčiny úbytku či naopak výskytu nových druhů ptáků ve zkoumaném území?
3) Čím podle Vás mohly být případně ovlivněny výsledky srovnání Vašich pozorování a vyhodnocení s pozorováním a vyhodnocením z let 2007 – 2010 a 2010 – 2011?
4) Jaký management, s přihlédnutím k cenným druhům ptáků, by byl pro tuto lokalitu vhodný?