Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 04 a 08

#23481
Miroslava Fatková
Host

Práce č. 2
Vojtěch Burkoň
Chov vybraných druhů pralesniček rodu Dendrobates
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
https://www.youtube.com/watch?v=tY9yAYRzMzc
Otázky poroty:
1) Co nového práce přinesla?
2) V práci je uvedeno, že pralesničky nekladou vajíčka do vody. Ale v dalším textu je přítomnost pralesniček dávána do souvislosti s dostupností vody. Vysvětlete.
3) V práci je uvedeno, že v srdci žab dochází k nejdokonalejšímu dělení. Bližší vysvětlení chybí. Uveďte, jak v této souvislosti pracuje srdce žáby.
4) Doporučte pralesničku vhodnou pro chov začátečníkem.