Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Královéhradecký 42 – kraj KHK – obory 11, 15 Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obory 11, 15

#23477
Alena Ryšánková
Host

1. otázka – Proč jste vybrala právě směry geometrická abstrakce, rayonismus a vorticismus, neokonstruktivismus a další uvedené směry a jakou paralelu nacházíte ve srovnání děl současného autora V. Krejčího s informelem?
Ty to směry jsou pro geometrickou abstrakci typické. A stejně tak jako u černobílých fotografií uvedených v té to prezentaci jde zejména o kompozice tvarů. Autoři Informelu ke ztvárnění svých děl používali hlavně hmotu a materiály. Stejně tak pro Vítězslava Krejčího je důležitý proces tvorby s chemickými materiály.
2. otázka – Co Vás nejvíce přitahuje na abstraktní fotografii – je to rozluštění techniky a způsobu vzniku, nebo hledání paralel ke stylům světového abstraktního malířství?
Na této práci jsem byla nejvíce fascinována odkrýváním pro mě neznámých fotografií a některých autorů obsahově korespondujících s uvedenými abstraktními směry. Stejně tak mě nadchlo, když jsem si uvědomila jak mnoho procesů a technik ve fotografické tvorbě existuje. Sama jsem pak dostala chuť si některou z těchto technik vyzkoušet.
Dobrý den, velmi omlouvám se za pozdní odevzdání otázek. Měla jsem technické problémy.